AVIOEHTOSOPIMUS

Avioliittolain mukaan on puolisoiden varallisuussuhteet perustuvat kummankin omaisuuden erillisyyteen. Heillä on kuitenkin oletusarvoisesti ns. avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Tällä oikeudella ei ole avioliiton aikana juurikaan merkitystä, vaan vasta avioliiton päättyessä tasataan puolisoiden avio-oikeuden alainen omaisuus avio-oikeuden nojalla osituksessa.

Avioehtosopimuksella voidaan omaisuutta siirtää avio-oikeuden ulkopuolelle. Avioehtosopimus voidaan laatia ennen avioliiton solmimista tai sen jälkeen. Pätevä avioehtosopimus on molempien puolisoiden allekirjoitettava. Lisäksi se on päivättävä ja kahden esteettömän todistajan on allekirjoituksillaan todistettava puolisoiden allekirjoitukset oikeiksi. Esteettömyys määräytyy oikeustoimen ja toimituksen todistajan esteellisyydestä annetun lain mukaan. Allekirjoituksen puuttumisesta seuraa sopimuksen mitättömyys. Päiväyksen puuttuminen, todistajan esteellisyys tai menettelyvirhe todistamisessa taas aiheuttaa avioehtosopimuksen pätemättömyyden. Avioehtosopimus on, ollakseen pätevä, jätettävä rekisteröitäväksi ennen avioliiton päättymistä tai mahdollisen avioeron vireilletuloa.

Sopimuksella voidaan poistaa tai palauttaa avio-oikeus toisen puolison omaisuuten kokonaisuudessaan taikka johonkin tiettyyn yksityiseen omaisuuteen. Erilaisia vaihtoehtoja avio-oikeuden rajaamiseksi voidaan valita melko vapaasti. Avio-oikeus voidaan esimerkisi poistaa ennen avioliittoa hankittuun omaisuuteen tai perinnöllä saatuun omaisuuteen, tietyn tyyppiseen omaisuuteen tai vaikkapa prosentuaaliseen osuuteen omaisuudesta.

Avioliittolain 41:2 §:n säännöksestä huolimatta on KKO:n ennakkotapausratkaisun mukaan mahdollista laatia sellainenkin avioehtoehtosopimus, jossa avio-oikeus määräytyy eri tavoin riippuen siitä, päättyykö avioliitto toisen puolison kuolemaan vai avioeroon.

Omaisuuden siirtyminen avio-oikeuden nojalla on verovapaa. Tästä johtuen vastaavan omaisuuden siirto lahjoittamalla tai testamentilla ei ole verotuksellisesti kannattavaa. Samasta syystä avio-oikeuden poistaminen avioehtosopimuksella ei suinkaan aina ole oikea ratkaisu.