RIITA-ASIOIDEN RATKAISUT

Erimielisyys, joka voidaan saattaa käräjäoikeuden ratkaistavaksi on ns. riita-asia. Kotivakuutukseen yleensä sisältyvä oikeusturvavakuutus kattaa oikeudenkäynnin vaatimat kulut, mm. lakimiehen palkkion. Vakuutuksissa on eroja ja usein myös asian laatuun liittyviä rajoituksia. Esimerkiksi erityistuomioistuimiin kuuluvat asiat eivät yleensä kuulu vakuutuksen piiriin.

Tyypillisiä käräjillä käsiteltäviä riita-asioita ovat mm. kiinteistökaupat. Kun kaupanteon jälkeen havaitaan rakennuksessa virheitä, jotka alentavat kaupan kohteen arvoa, voidaan tapauksesta riippuen saada hyvitystä hinnan alennuksena tai jopa kaupan purkamisena, jos virhe on oleellinen. Usein oikeusturvavakuutuksen ehtona on, että vakuutus on ollut voimassa vähintään kaksi vuotta ennen riidan syntymistä.

Myös perintöasiat ovat Suomessa varsin tavallinen riitojen synnyttäjä, toisinaan myös avioeron jälkeinen ositus. Naapuruuskaan ei aina suju ongelmitta.

Työsuhdetta koskevat riidat kuuluvat yleensä työtuomioistuimeen eivätkä kuulu oikeusturvavakuutuksen piiriin. Sama koskee hallinto-oikeudessa käsiteltäviä hallinnollisia riitoja. Jotkut riidat eivät ole lainkaan oikeusteitse ratkaistavissa. Voit aina ottaa selvää tilanteesta alkuneuvottelussa. Se ei maksa mitään.