LAKIMIESTEN AMMATTINIMITYKSISTÄ

Lakimiesten oppiarvojen ja ammattinimikkeiden kirjo saattaa olla vaikeasti hahmotettava viidakko. Alla muutamia keskeisiä nimikkeitä lyhyesti:

Lakimies - kuka tahansa jonkin oikeustieteellisen tutkinnon suorittanut henkilö
Juristi - lakimiehen synonyymi

TUTKINTOJA
alempi oikeustutkinto
VN - varanotaari, (vanhempi tutkintonimike)
ON - oikeusnotaari, (uudempi tutkintonimike)

ylempi oikeustutkinto
OTK - oikeustieteen kandidaatti (vanha nimike) Toisin kuin muilla aloilla, oikeustieteessä kandidaatti on ylempi tutkinto.
OTM - oikeustieteen maisteri (uusi nimike)
OTL - oikeustieteen lisensiaatti, mahdollisesti tohtorin arvoon tähtäävä jatkotutkinto
OTT - oikeustieteen tohtori
JM - juris magister, OTK ja OTM vastaava ruotsinkielinen lyhenne
LL.M - OTK ja OTM vastaava englanninkielinen lyhenne

LISÄMÄÄREITÄ
AA - asianajaja, ylemmän oikeustutkinnon suorittanut asianajajaliitton jäseneksi hyväksytty lakimies (OTK/OTM)
VT - varatuomari, tuomioistuimessa harjoittelun l. auskultoinnin suorittanut lakimies (OTK/OTM)
LLm - luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, lyhyesti "lupalakimies", ylemmän oikeustutkinnon suorittanut, jolla on oikeusministeriön lupalautakunnan myöntämä oikeus toimia tuomioistuimessa oikeudenkäyntiavustajana (OTK/OTM) (lyhenne ei ole vakiintunut)

OTK ja OTM ovat samantasoisia, tuomarinvirkaan oikeuttavia tutkintoja.
Tuomari on virka (oikeuden puheenjohtaja), ei arvonimi tai tutkinto.
Varatuomari taas on arvonimi, ei oppiarvo tai tutkinto.

Nimitysviidakkoa on omiaan hämärtämään se seikka, että sama henkilö voi kuulua useaan kategoriaan samaan aikaan, esim. OTK voi olla myös sekä VT että AA.
Vuoden 2014 alusta lukien tuli voimaan ns. lupalakimesjärjestelmä. Eräin poikkeuksin ainoastaan asianajaja ja lupalakimies voi nykyisin toimia oikeudenkäynnissä avustajana. (OK 15:2§) Tästä johtuen ei edes OTT voi ajaa asiaa tuomioistuimessa, ellei ole myös AA tai LLm.